KhaimạcGiảibóngđáchàomừnglễramắtbanliênlạchọĐinhtạiHàNội

KhaimạcGiảibóngđáchàomừnglễramắtbanliênlạchọĐinhtạiHàNội

Sáng ngày 10/12/2016 tại sân bóng đá VSA2, Lê Trọng Tấn, Hà Nội đã diễn ra Giải bóng đá chào mừng lễ ra mắt ban liên lạc họ Đinh tại Hà Nội.