Đến lúc rồi, tiến bước thôi Nguyễn Trãi!

Sau những khó khăn chồng chất, cuối cùng Nguyễn Trãi đã có được chiến thắng đầu tiên tại HPL-S9 và giờ là lúc họ phải trở lại.