“Việt Nam vô địch”, cuốn sách của cha dạy con về niềm tự hào dân tộc qua tình yêu bóng đá

“Việt Nam vô địch”, cuốn sách của cha dạy con về niềm tự hào dân tộc qua tình yêu bóng đá

“Việt Nam vô địch” tập hợp 36 bài viết của các nhà báo, phóng viên thể thao, cây viết trẻ ngợi ca ti