không có gì và không một ai

không có gì và không một ai

Ronaldo: Không một ai có thể so sánh với tôi【không có gì và không một ai】:Phát biểu trong buổi ra mắ