Phục hồi tốt!Wu Lei sẽ chạy nước rút với tốc độ cao khi bắt đầu trò chơi.

Phục hồi tốt!Wu Lei đến Sprint với tốc độ cao khi bắt đầu trò chơi [SCORE SCORE SBOBET]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 6: 20:00 ngày 13 tháng 6 năm 2019-2020 LI LIGA vòng 28 của Tây Ban Nha tại nhà chống lại Alawis.. Khai mạc chưa đầy 1 phút,