nặng vía

nặng vía

Nặng vía số 10【nặng vía】:Kể từ sau khi số 10 Phạm Văn Quyến “nhúng chàm” ở SEA Games 2005 tại Philip