Trợ lý CLB Hà Nội: ‘Cầu thủ SLNA chơi phi thể thao’

Trợ lý CLB Hà Nội: ‘Cầu thủ SLNA chơi phi thể thao’

Phút 49, khi SLNA đang dẫn 1-0, Olaha đánh cùi chỏ với Đậu Văn Toàn trước khi nhảy lên đỡ bóng bổng.