Kagawa Masami: Genius rơi vào thế giới, cầu thủ bóng đá giỏi nhất 2020

Kagawa Shinji: Genius rơi vào thế giới [Pemain Bola Terbaik 2020]: “Tôi không mong đợi 32 -Year -old Lewan Dorvsky sẽ trở thành trung tâm tốt nhất trên thế giới và tôi không mong đợi rằng Kagawa Shinji 31 -Year -Kagawa Shinji 31 -y đãsẽ không có bóng để chơi. “Vào tháng 10 năm 2020, hầu hết các làn sóng