so that

so that

Quang Hải không sợ thất bại khi ra nước ngoài chơi bóng【so that】: Quang Hải sẽ chia tay H