Than Quảng Ninh phải đấu tập với cổ động viên vì hết tiền, thiếu cầu thủ

Than Quảng Ninh phải đấu tập với cổ động viên vì hết tiền, thiếu cầu thủ

Trận đấu diễn ra vào lúc 16h00 tại SVĐ Cẩm Phả. Than Quảng Ninh bắt buộc phải sử dụng phương án này