từ thịnh

từ thịnh

Sau Hoàng Thịnh, hai cầu thủ nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF【từ thịnh】:Tình huống trước đó, Hoà