U23 Việt Nam đấu U23 Timor Leste: Thắng đẹp mới… tin!

U23 Việt Nam đấu U23 Timor Leste: Thắng đẹp mới… tin!

1. Công bằng mà nói, U23 Timor Leste không phải là đối thủ của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu cuối